Armenian (Հայերեն)English (United Kingdom)Russian (CIS)
 
Թեստերի նախապատրաստում

Կենտրոնում   նախապատրաստվում են այնպիսի թեստերի հանձման քննությունների, ինչպիսիք են  TOEFL, IELTS, GMAT, DALF/DELF, TCF  և շատ այլ թեստեր, որոնք սահմանված են օտար լեզուների իմացության աստիճանի ստուգմանը:  Ըստ վիճակագրության, 90% մեր ուսանողների հաջողությամբ հանձնում են թեստերը:
Կենտրոնում կատարվում է նաև նախնական թեստավորման գրանցում և կազմակերպում ենք հետագա ուսուցումը արտասահմանում:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԹԵՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԹԵՍՏԵՐ

TEST OFENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGES

GRADUATE RECORD EXAM

GRADUATE MANAGEMENT ADMISSION TEST

DIPÔlME INITIALDE LANGUE FRANÇAISE

DIPÔlME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

TEST OF KNOWLEDGE IN FRENCH

THE DEVELOPING ENGLISH SKILLS AND KNOWLEDGE

 

CHECK TOUR ENGLISH VOCABULARY FOR LOW

PROFESSIONAL ENGLISH IN USE MEDECINE

PROFESSIONAL ENGLISH INUSE ITC

ENGLISH FOR THE FINANCIAL SECTOR

AddThis Social Bookmark Button